De traditionele manier met graafmachines zorgt immers in vele omstandigheden voor een overlast : opbreken van straten, weghakken van beplantingen, …

Wat is horizontaal gestuurd boren ?

Het boorsysteem bestaat uit een compacte zelfrijdende boorunit met rubber rupsonderstel. Hieraan kan – afhankelijk van de lengte van de uit te voeren boring – een slang voor toevoer van extra boorvloeistof gekoppeld worden.

Hoe verloopt nu het boorproces ?

Aan de hand van een vooraf ontworpen boortracé kan de eerste stap in het boorproces, de pilootboring, nauwkeurig uitgevoerd worden.

De boorkop met gekoppelde stangen wordt de grond ingeboord. Een ingebouwde sonde zorgt ervoor dat de positie van de boorkop (diepte, hellingshoek) continu kan gevolgd worden via een monitor op de boorunit. Tijdens de boring wordt de grond niet verdrongen maar afgevoerd met een milieuvriendelijke boorspoeling. Deze boorvloeistof bestaat meestal uit een mengsel van water en een natuurlijk kleimineraal, bentoniet genaamd. De mengverhouding is afhankelijk van de grondsamenstelling. Wanneer de boorkop het gewenste aankomstpunt bereikt heeft, is de pilootboring ten einde.

Nu verwijderen we de boorkop van de stangen om te ruimen en worden volgstangen achter de ruimer gekoppeld. Voorruiming is nodig om het geboorde piloottraject te vergroten tot de gewenste diameter. Verschillende, steeds vergrotende, voorruimingen kunnen nodig zijn, afhankelijk van de diameter van de te installeren buis.

Na de voorruiming(en) worden de volgstangen aan een ruimer gemonteerd die zelf via een swivel aan de trekkop in de buis gekoppeld is. De boorunit trekt dan de buis in het gemaakte boorgat.

Tijdens de voorruiming en het uiteindelijk intrekken van de buis wordt ook boorspoeling gebruikt voor het transport van de gronddelen, voor het verstevigen en afdichten van het boorgat en voor de smering van de boorstang en de buis.

Home |  Grondwerken |  Horizontale boringen |  Uitfrezen van boomstronken |  Contacteer ons
home » horizontale boringen » drainageboringenDrainage en bodemsanering

Milieuvriendelijk en kostenvoordelig oplossen van ondergrondse problemen

Vervuiling van stortplaatsen, lekkages onder gebouwen, wateroverlast in parken kunnen vandaag met onze horizontaal gestuurde boorsystemen eenvoudig opgelost worden.

Deze boortechniek is vaak de enige manier om tot de ondergrondse vervuiling of waterconcentratie door te dringen.

Dankzij het gestuurd boorsysteem kan met een minimale verstoring van milieu en omgeving de opdracht nauwkeurig uitgevoerd worden.

De sleufloze methode biedt tal van voordelen tegenover de klassieke werkwijze in open sleuf :

 • probleemgebieden onder gebouwen, parken, straten en pleinen kunnen ongestoord bereikt worden
 • de gebruikte boorvloeistof is biologisch afbreekbaar zodat verdere vervuiling uitgesloten is
 • de boring kan eventueel vanaf het maaiveld uitgevoerd worden
 • met deze techniek zal op een snellere manier aanzienlijk meer grondwater of vervuilde lucht aan de ondergrond kunnen onttrokken worden
 • horizontale drainagetechnieken verminderen het vervuilingsrisico van dieper liggende waterlagen.
 • de horizontale drainageboring zorgt ervoor dat de water- of gasconcentratie over de ganse breedte kan behandeld worden, wat met een verticale boring niet mogelijk is.


  Toepassingen

 • grondwaterverlaging
  Sportvelden en landbouwgakkers gelegen in waterzieke gebieden werden succesvol gedraineerd.
 • afvoer van schadelijke stoffen
  Beschadigde brandstoftanks onder gebouwen veroorzaakten een steeds verdergaande vervuiling. Geboorde drainagebuizen zorgen ervoor dat de schadelijke vloeistof wordt afgeleid en het vervuilingsproces gestopt.
 • onttrekken van bodemlucht
  Gasontwikkeling onder een stortplaats wordt met een horizontaal gestuurde drainageboring afgevoerd.


  Unieke voordelen

 • werken met respect voor omgevingsfactoren
 • ondergronds kruisen van hindernissen
 • milieuvriendelijke procedure
 • kostenvoordelige werkwijze
 • efficiënt


  Technische gegevens

  Buisdiametertot 200mm
  BuismateriaalHDPE en kunststof-drainagebuis
  Bemalingniet nodig
  Start- en ontvangstput     niet nodig, indien geen ondergrondse leidingen
  Grondsoortalles, behalve homogeen gesteente en grindlagen


  Voor al deze werken beschikken wij over :

  Horizontaal gestuurde boorinstallaties met een trekkrachten van 4 tot 11 ton. Hiermee worden, afhankelijk van grondsamenstelling en te installeren leiding, boringen van meer dan 200 meter gerealiseerd.

  Eigen spiegellasmateriaal voor het verbinden van HDPE-leidingen.


  Wij bieden u een gepaste oplossing. Contacteer ons • Zandstraat 56 - 3110 Rotselaar | Copyright © www.sentegrondwerken.be 2009 | Contacteer ons
  This site was created and designed by NextGenIT