Wat is horizontaal gestuurd boren ?

Het boorsysteem bestaat uit een compacte zelfrijdende boorunit met rubber rupsonderstel. Hieraan kan – afhankelijk van de lengte van de uit te voeren boring – een slang voor toevoer van extra boorvloeistof gekoppeld worden.

Hoe verloopt nu het boorproces ?

Aan de hand van een vooraf ontworpen boortracé kan de eerste stap in het boorproces, de pilootboring, nauwkeurig uitgevoerd worden.

De boorkop met gekoppelde stangen wordt de grond ingeboord. Een ingebouwde sonde zorgt ervoor dat de positie van de boorkop (diepte, hellingshoek) continu kan gevolgd worden via een monitor op de boorunit. Tijdens de boring wordt de grond niet verdrongen maar afgevoerd met een milieuvriendelijke boorspoeling. Deze boorvloeistof bestaat meestal uit een mengsel van water en een natuurlijk kleimineraal, bentoniet genaamd. De mengverhouding is afhankelijk van de grondsamenstelling. Wanneer de boorkop het gewenste aankomstpunt bereikt heeft, is de pilootboring ten einde.

Nu verwijderen we de boorkop van de stangen om te ruimen en worden volgstangen achter de ruimer gekoppeld. Voorruiming is nodig om het geboorde piloottraject te vergroten tot de gewenste diameter. Verschillende, steeds vergrotende, voorruimingen kunnen nodig zijn, afhankelijk van de diameter van de te installeren buis.

Na de voorruiming(en) worden de volgstangen aan een ruimer gemonteerd die zelf via een swivel aan de trekkop in de buis gekoppeld is. De boorunit trekt dan de buis in het gemaakte boorgat.

Tijdens de voorruiming en het uiteindelijk intrekken van de buis wordt ook boorspoeling gebruikt voor het transport van de gronddelen, voor het verstevigen en afdichten van het boorgat en voor de smering van de boorstang en de buis.

Home |  Grondwerken |  Horizontale boringen |  Uitfrezen van boomstronken |  Contacteer ons
home » horizontale boringen » horizontaal gestuurde boringenHorizontaal gestuurde boringen

Sleufloze technieken – Op gevoelige plaatsen gaan we ondergronds…

Bij het kruisen van gevoelige locaties (natuurgebieden, parken) of belangrijke infrastructuurwerken (straten, pleinen, spoorwegen en rivieren) kunnen leidingen sneller en efficiënter geplaatst worden.

Traditioneel installeren van leidingen – in open sleuf – brengt steeds meer en meer bezwaren met zich mee. Het drukke verkeer, overlast voor omwonenden, milieuhinder, tijdsbestek, … zijn hindernissen die we met horizontaal gestuurde boringen makkelijk nemen.

Dankzij het sturingssysteem kan er binnen hetzelfde boortracé op verschillende diepten geboord worden. Dit is belangrijk om ondergrondse hindernissen te kruisen.

Deze sleufloze “trenchless” methode heeft verschillende voordelen tegenover de klassieke “open trench” methode :

 • Minimale verstoring van het omgevingsmilieu, er dient immers niets opgebroken of omgehakt te worden
 • De boring kan eventueel vanaf het maaiveld uitgevoerd worden
 • Nauwkeurige installatie onder elke hindernis
 • De boorunit heeft slechts een klein werkterrein nodig
 • Snelle inzetbaarheid garandeert een korter werkschema


  Toepassingen

 • kabelbeschermingsbuizen
  Ondergronds installeren van leidingen zonder hinder voor het verkeer.
 • drainage
  Waterzieke en vervuilde gebieden werden succesvol behandeld met behulp van onze sleufloze techniek.
 • riolering
  Huisaansluitingen kunnen nauwkeurig met het openbaar rioleringsnetwerk verbonden worden met behulp van gestuurde boringen.


  Unieke voordelen

 • werken met respect voor omgevingsfactoren
 • ondergronds kruisen van hindernissen
 • kostenvoordelige werkwijze
 • efficiënt
 • snellere uitvoering


  Technische gegevens

  Buisdiametertot 450 mm
  BuismateriaalHDPE en staal
  Bemalingniet nodig
  Start- en ontvangstput     niet nodig, indien geen ondergrondse leidingen
  Grondsoortalles, behalve homogeen gesteente en grindlagen


  Op zoek naar de beste en efficiëntste oplossing? Contacteer ons • Zandstraat 56 - 3110 Rotselaar | Copyright © www.sentegrondwerken.be 2009 | Contacteer ons
  This site was created and designed by NextGenIT