Wat is een persboring met open front ?

De hydraulisch aangedreven boorunit drukt een open buis vanuit een startput doorheen de ondergrond tot aan de aankomstput. Om het doorpersen te vergemakkelijken is de eerste buis voorzien van een stalen snijring.

Omdat de buis vooraan open is, moet men – indien nodig – de grondwaterstand verlagen tot onder de buis.

Tijdens het doorpersen wordt de grond vanuit de buiskop afgevoerd door middel van spiraalboren.

Afhankelijk van het te realiseren project kunnen de persbuizen gerecupereerd worden voor volgende toepassingen.

Home |  Grondwerken |  Horizontale boringen |  Uitfrezen van boomstronken |  Contacteer ons
home » horizontale boringen » persboringenHorizontale persboringen

Doorpersen met open front – Nauwkeurig boren in moeilijke omstandigheden

De bodemgesteldheid en de omgevingsfactoren laten niet altijd het gebruik van alternatieve boorsystemen toe. Zelden bestaat de ondergrond uit een homogene grondsoort of ontbreekt de ruimte om een boorinstallatie op te stellen.

Dit kan de nauwkeurigheid van het project in het gedrang brengen of tot storende werkzaamheden leiden.

Onze persboringen zorgen echter voor een correcte uitvoering in moeilijke omstandigheden.


Deze sleufloze methode heeft verschillende voordelen :

 • straten en pleinen kunnen gekruist worden zonder hinder voor het verkeer;
 • naar gelang de toepassing kunnen de persbuizen herbruikt worden, wat kostenbesparend is;
 • er kan zeer nauwkeurig geboord worden (belangrijk bij rioleringswerken), zelfs in heterogene grond;
 • geen wegverzakkingen, zelfs bij ondiepe boringen;
 • de boorinstallatie vraagt weinig werkruimte.


  Toepassingen

 • rioleringsaansluitingen
  Huisafwatering werd nauwkeurig geïnstalleerd. Dit ondanks de verschillende grondsoorten die het te boren traject kruisten.
 • leidingen
  Persboring werd toegepast om beschermingsbuizen voor nutsleidingen onder drukke verkeersknooppunten en spoorwegen te plaatsen.


  Unieke voordelen

 • ondergronds kruisen van hindernissen
 • persbuizen kunnen herbruikt worden
 • zeer nauwkeurig werken in verschillende grondsoorten
 • slechts kleine werkput nodig
 • geen wegverzakkingen


  Technische gegevens

  Buisdiametertot 400mm
  Buismateriaalstaal, beton, kunststof
  Bemalingverlaging van de grondwaterstand tot onder de buis
  Start- en ontvangstput     ja
  Grondsoortalles, behalve homogeen gesteente en grindlagen


  Voor al deze werken beschikken wij over :

  Horizontale persboorinstallaties tot 30 ton drukkracht.


  Voor meer info. Contacteer ons • Zandstraat 56 - 3110 Rotselaar | Copyright © www.sentegrondwerken.be 2009 | Contacteer ons
  This site was created and designed by NextGenIT